Tag Archives: nye historier

Nyt grønt mødested på Bispetorv

I dag blev 40 blomsterkummer indviet på Bispetorv. De skal bringe naturen ind i byen og fungere som byens nye grønne mødested i Aarhus.

Tekst Camilla Louise Kristensen.

Aarhus’ nye grønne oase blev i dag indviet af Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus kommune. Halvdelen af de 40 blomsterkummer vil i løbet af de næste par uger blive udstyret med runde bænke i mahogni, så Bispetorv kan blive byens nye samlingspunkt.

Stadsarkitekt Gøsta Knudsen (tv) og Rådsmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (th) håber begge, at byens borgere vil få glæde af Aarhus' nye samlingssted. Foto: Gorm Branderup.

Grøn oase

“Aarhus skal være en smuk by og en grøn by”, sagde Bünyamin Simsek i sin tale ved indvielsen af blomsterkummerne. Derfor håber han, at borgerne vil tage godt imod det nye mødested.

“Jeg håber, at borgerne vil bruge Bispetorv som en grøn oase. Det er byens nye grønne samlingspunkt.”

Siden festugen i 2010, hvor Store Torv blev omdannet til en Store Skov, har borgerne efterlyst flere grønne områder i midtbyen. Derfor har kommunen siden 2010 haft et mål om at gøre Aarhus permanent grønnere. Blomsterkummerne på Bispetorv er første skridt på vejen.

Til glæde for byens borgere

Stadsarkitekt Gøsta Knudsen står bag designet af blomsterkummerne. Han håber, at det nye Bispetorv vil blive brugt.

“Jeg håber, at det bliver til glæde for byens borgere. Det skal være rart at opholde sig her,” sagde han i sin tale ved indvielsen i dag.

De 40 blomsterkummer skal stå på pladsen hele året rundt. Der er plantet stauder, der kræver minimal pleje og er billige i drift. Hen over sommeren vil stedmoderblomster i blå og pink pryde kummerne.

Relateret artikel: Blomsterkummer er dyre at flytte.

Billedreportage fra afsløringen af blomsterkummerne.

Blomsterkummer plantes endelig til – jp.dk.

40 blomsterkummer skal pynte på Bispetorv – stiften.dk.

Genbrug i stakkevis på Studenterhuset

Tekst Eva Obelitz Rode

Der er masser af gode kup at komme efter på lørdag den 5. maj kl. 12:00 i Stakladen, Studenterhuset, når der afholdes second-hand bazar.

Her kan de studerende selv leje en stand, hvor de kan sælge deres aflagte klæder fra, og du kan komme ganske gratis og se, hvad de har at byde på.

Der er vanen tro godt fyldt op med masser af lækre genbrugsvarer, som tæller alt fra Dr. Martens støvler, læderjakker, smykker og andet godt.

Bazaren er en tilbagevendende event, der afholdes hver første lørdag i måneden fra 12-15 i Stakladen, Studenterhuset, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Læs mere om bazaren her

 

 

 

Grundtvigs Hus Kollegiet truet af lukning

Der er usikkerhed om Grundtvigs Hus Kollegiets fremtid, der på grund af store budgetoverskridelser for en planlagt renovering kan ende med en lukning af kollegiet.

Tekst Jacob Nymann Jensen

Hvis ikke Aarhus Byråd godkender et nyt budget for de planlagte renoveringer, er Grundtvigs Hus Kollegiets fremtid i fare. Sådan siger Per Juulsen, direktør for Kollegiekontoret, der administrerer og vedligeholder Grundtvigs Hus Kollegiet. Byrådsmødet er endnu ikke planlagt, men Per Juulsen håber på en afklaring inden sommerferien.

“De priser, vi har fået fra entreprenørerne, gælder indtil den første juli, så vi skal have en afklaring inden da,” siger han.

Regnefejl skyld i udskydelser

Det oprindelige budget for renoveringerne blev droppet i september sidste år, da det vidste sig, at priserne lå 50 % over det budgetterede.

“Renoveringerne er mere komplicerede, end vi vidste på forhånd. De skøn, der blev taget, viste sig ikke at holde, men det er risikoen, når man laver sådan nogle budgetter. Man ved ikke altid præcis, hvad det omfatter,” siger Per Juulsen. Det betyder, at de bebudede renovationer er blevet udskudt, til Aarhus Byråd har taget stilling til, om de vil bevillige de ekstra penge, der skal til, før byggeriet kan begynde.

Udsigt til huslejestigninger

Hvis sagen går igennem Aarhus Byråd, står kollegiets beboere til at skulle betale en del af ekstraomkostningerne i form af højere husleje.

“Både kommunen og staten yder støtte til det, og derudover er der også en ekstra udgift, som beboerne skal betale. Så det er alle parter, der skal give lidt mere end oprindeligt,” siger Per Juulsen.

Kan falde til jorden

I en tid med dårlig økonomi er der dog en reel mulighed for, at Byrådet afviser sagen, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for kollegiet.

“Byrådet kan jo sige nej, og i så fald er kollegiets fremtid truet. Så er det muligt, at det bevæger sig hen mod en lukning om nogle år,” siger Per Juulsen.

Kapsejlads-træning fotoreportage

Tirsdag var den sidste dag, hvor de studerende på Aarhus Universitet måtte træne til den store kapsejlads, der foregår i Uni-parken torsdag. Træningen var i fuld gang, da fotografen mødte et par hårdt-puklende studerende nede ved søen i parken om eftermiddagen, hvor forårets sol gjorde det lidt mere bekvemt at finpudse den sidste træning.

Alle fotos: Gorm Branderup.

Aarhus skal lære af Aalborg

Mens man i Aarhus har nedtrappet kampen for at skabe flere studiejobs, så har Aalborg Kommune forpligtet sig til at oprette 100 nye studierelevante jobs i 2012

Af Kim Krasuld

Der er konkurrence mellem de store danske studiebyer. Odense, Aalborg, Aarhus og København kæmper om de studerende. Det handler ikke kun om at gøre uddannelserne så gode som muligt, men også gøre det attraktivt på andre fronter.

I Aarhus startede man i 2008 et projekt, der skulle skabe flere studiejobs. Men som man kunne læse på Aarhus Aktuelt i går, så mener Studenterrådet ikke, det har haft nogen effekt.

Aalborg Kommune har valgt at oprette 100 nye studiejobs i kommenens forskellige forvaltninger. Det gør man for at lokke de studerende til og, ikke mindst, også holde på dem, når de afslutter deres uddannelser. 

Gavner hele Nordjylland

”Det handler i høj grad om, at vi selvfølgelig ønsker at give de bedst mulige betingelser for studerende. Vi vil jo gerne være en god studieby, og på den måde vil vi gerne konkurrere med Aarhus og København” siger Helle Lundgreen, konsulent fra Uddannelsesrådets sekretariat i Aalborg Kommune.

De 100 nye studiejobs skal også hjælpe på fraflytning efter studietiden. De kloge hoveder flytter nemlig i stor grad væk fra Nordjylland, når deres uddannelser er færdige. Ved at give arbejde til de studerende, så får de en tilknytning til landsdelen.

”Hvis man skal have en chance for at opkvalificere et generelt arbejdsmarked i Nordjylland, så handler det jo også om at få de studerende til at blive her, når de er færdige med at læse. Den bedste måde at få tilknytning til Nordjylland, er ved at have oplevet, hvordan det er at arbejde konkret i en virksomhed” siger Helle Lundgreen.

’Gratis’ for kommunen

Der er ikke afsat penge til oprettelsen eller aflønningerne af de mange studiejobs. Det er i stedet meningen, at forvaltningerne i kommunen skal finde økonomien i budgetterne. De studerende må heller ikke tage arbejde fra uddannede. Derfor er der kun tale om tidsbestemte stillinger, når der er ekstra opgaver, som de fastansatte ikke selv har tid til at løse.

Aalborg Kommune har lavet et kvotesystem, så de forskellige forvaltninger skal ansætte forholdsvis lige mange studerende.

Projektet skal køre i 2012, men der er allerede ambitioner om at køre ordningen videre i 2013. Formand for Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune, rådmand Thomas Kastrup-Larsen, mener, det kun er begyndelsen.

Foruden studiejobbene har kommunen sammen med Aalborg Universitet og University College Nordjylland lavet en brochure til nordjyske virksomheder, hvor de gør dem opmærksomme på, hvem, hvad og hvordan de kan bruge studerende, både i studiejobs og praktik.

 

Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi 2012-2014.

AAU, UNC og Aalborg Kommunes brochurer. 

Relateret artikel: Aarhus har for få studiejobs.

 

Nyt it-forløb på medicinstudiet i Aarhus klæder de studerende bedre på

På medicinstudiet på Aarhus Universitet indføres der et nyt it-forløb, der skal ruste de medicinstuderende i journalføring. Universitetet er det eneste sted i landet, der tilbyder et sådant forløb.

Af: Mie Louise Raatz

På medicinstudiet på Aarhus Universitet vil de studerende efter sommerferien få tilbudt et kursus i det nye elektroniske patientjournalsystem. Med det nye system, der netop er indført på Aarhus Universitetshospital, har sundheds-it på hospitalet, i samarbejde med underviserne på medicinstudiet på Aarhus Universitet, lavet et specielt kursus i brugen af de nye elektroniske patientjournaler.

”Det nye forløb skal hjælpe de studerende på vej i klinik,” siger Hanne Dyhr Hansen, der er projektleder for sundheds-it på Aarhus Universitetshospital.

Systemet skal lette både læger og sygeplejerskers arbejdsgange i forbindelse med journalføring. Nogle helt konkrete funktioner i de nye system forbedrer muligheden for både at se, videregive og overskue en patients journal.

”Især de yngre læger og studerende i klinik og turnus kan have glæde af det nye system,” siger Hanne Dyhr Hansen.

Det nye elektroniske journalsystem har blandt andet en funktion, der overskueliggør stuegangen ved kort at opridse fokuspunkter hos forskellige patienter. På den måde bliver det lettere for nyuddannede læger at overskue patientens sygehistorie.

Forspring til aarhusianske medicinstuderende

Hanne Dyhr Hansen mener, at det kan være en fordel for de studerende, som er oplært i det nye system, i deres fremtidige arbejdsliv.

”Det handler om som læge at indstille og tilpasse sin tankegang til det nye system, og der har de læger, der er lært op i systemet, selvfølgelig et forspring, når de på længere sigt skal ud og arbejde med det,” siger Hanne Dyhr Hansen.

Det nye journalsystem er mobilt og kan tages med rundt til både operationer og stuegang. I journalsystemet er også en søgefunktion, som læger og sygeplejesker kan bruge som opslagsværk uden at skulle forlade patienten for at slå op i bøger og på stationære computere som førhen.

Sygeplejerskestuderende i venteposition

På sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus er der endnu ingen planer om et særligt forløb, hvor de studerende bliver præsenteret for systemet. Hos sundheds-it på Aarhus Universitetshospital kunne man godt tænke sig et lignende forløb for de sygeplejerskestuderende, men der er endnu ingen planer på tegnebrættet.

”Jorden skal gødes først,” siger Hanne Dyhr Hansen.

Relateret artikel: Aarhus Universitetshospital er i front med it-journaler.

 

Aarhus Universitetshospital er i front med it-journaler

På Aarhus Universitetshospital har man, som det eneste hospital i regionen, indført fuldt elektroniske patientjournaler. Det letter arbejdsgange for personalet og giver patienterne et mere sikkert hospitalsforløb.

 Af Sophie Bang Jacobsen

Aarhus Universitetshospital er det eneste hospital i Region Midtjylland, som er fuldt overgået til et elektronisk journalsystem. I marts afskaffede man de sidste papirjournaler, og nu kan alle hospitalets ansatte se patientjournaler på tværs af hospitalets afdelinger. Det er både godt for ansatte og for patienter, mener Hanne Dyhr Hansen, projektleder for sundheds-it  på Aarhus Universitetshospital.

”Det elektroniske system skal være med til lette arbejdsgange for vores læger og sygeplejersker, og samtidig højne patientsikkerheden,” siger hun.

 En optimeret arbejdsdag

De elektroniske journaler gør, at de ansatte på Aarhus Universitetshospital nemmere kan kommunikere på tværs af afdelinger. Hvis en patient sendes fra skadestuen til røntgen, behøver journalen ikke komme med i fysisk form, og det letter hele processen. Samtidig er det elektroniske system væsentligt hurtigere end papirsystemet, da man hurtigt og nemt kan tilføje i den elektroniske patientjournal og dele patientviden med kollegaer på tværs af afdelinger.

”Selve journalgennemgangen er blevet meget nemmere at overskue, fordi det hele er samlet et sted nu.” siger Hanne Dyhr Hansen.

Læs overordnet om de elektroniske patientjournaler her.

Patienterne kan føle sig trygge

”Vi har valgt at sætte patientsikkerheden i fokus, og vi mener selv, at det elektroniske system er et godt skridt på vejen,” siger Hanne Dyhr Hansen.

Før i tiden har flere patienter oplevet, at dele af deres journaler forsvandt, når de blev transporteret fra den ene afdeling til den anden på de danske hospitaler. Med den elektroniske journal er man ude over det problem, og derfor er patientsikkerheden på Aarhus universitetshospital væsentligt højnet, sammenlignet med resten af hospitalerne i Region Midtjylland. På Aarhus Universitetshospital håber man, at de andre hospitaler i regionen følger trop, så man også kan kommunikere på tværs af regionens hospitaler.

Relateret artikel: Nyt it-forløb på medicinstudiet i Aarhus klæder de studerende bedre på.