Grundtvigs Hus Kollegie overlever formentlig

Aarhus Kommune ser positivt på at yde støtte til renoveringsplanerne på Grundtvigs Hus Kollegie, selvom budgetterne er blevet overskredet med over 50 procent. De kan endnu ikke sige, hvornår sagen kommer op i Byrådet til endelig afgørelse.

Af Jacob Nymann Jensen

De kuldsejlede renoveringsplaner for Grundtvigs Hus Kollegie har endnu ikke været igennem Aarhus Byråd. Alligevel ser kommunen positivt på sagen, da de penge, der skal til for at gennemføre renoveringerne, er blevet sat til side.

“De penge som kommunen skal af med i det her projekt, er nogle der er blevet sat til side for flere år siden, hvor man lavede en pulje til renoveringer,” siger Claus Michael Krogh, der er arkitekt i afdelingen for Planlægning og Byggeri ved Aarhus Kommune. Sagen har allerede været igennem Byrådet en gang, men på grund af store budgetoverskridelser skal sagen igennem forvaltningen og Byrådet endnu en gang.

”Selvom de budgetter, der blev vedtaget tilbage i 2011, er blevet overskredet med 18 millioner kroner, ænder det ikke på, at kommunen har pengene, siger Claus Krogh.

Risiko for lukning

Sagen er tæt på at blive sendt videre til Byrådet, hvor den endelige afgørelse skal træffes. En afgørelse der vil blive fulgt med spænding af Per Juulsen, der er direktør for Kollegiekontoret, der administrerer Grundtvigs Hus kollegiet.

“Byrådet kan jo sige nej, og i så fald er kollegiet fremtid truet. Så er det muligt, at det bevæger sig hen mod en lukning om nogle år,” siger han. Så store ord vil Claus Krogh dog ikke bruge om situationen.

“Hvis sagen ikke går igennem Byrådet, vil Kollegiekontoret muligvis kunne låne eller finde nogle penge andre steder, hos nogle af de støtteordninger der findes i systemet,” siger han. Han tilføjer, at kollegiets økonomiske situation bliver taget med i betragtningerne, når sagen bliver behandlet i kommunen.

Komplicerede renoveringer

Overskridelserne af det oprindelige budget er sket på grund af, at de planlagte renoveringer var mere komplicerede end først antaget.

“De skøn, der blev taget, viste sig ikke at holde, men det er risikoen, når man laver sådan nogle budgetter. Man ved ikke altid præcis, hvad det omfatter,” siger Per Juulsen. Det betyder, at renoveringerne kommer til at koste omkring 30 millioner kroner i stedet for 12 millioner.

Huslejestigninger i vente

De ekstra omkostninger som budgetoverskridelserne kommer til at resultere i, skal ifølge planen deles mellem det offentlige og de 130 beboere, der bor på kollegiet, siger Per Juulsen.

“Både kommune og staten yder støtte til det, og derudover er der også en ekstra udgift, som beboerne skal betale. Så det er alle parter, der skal give lidt mere end oprindeligt,” siger han.

Afklaring inden sommerferien

Byrådsmødet, hvor den endelige afgørelse skal træffes, er endnu ikke fastsat, men Claus Krogh regner stærkt med, at det bliver inden sommerferien, da de priser der er modtaget fra entreprenørerne kun gælder til den første juli.

“Før sommerferien har den været i Byrådet. Det er i hvert fald planen. Det er også den absolut sidste frist, hvis Kollegiekontoret skal have en godkendelse inden tilbudsfristen fra entreprenørerne løber ud,” siger Claus Krogh. Hvis sagen går igennem Byrådet, vil de længe ventet renovationer begynde umiddelbart efter sommerferien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *